{ bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, googletag.pubads().enableSingleRequest(); { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, iasLog("criterion : cdo_pt = entry"); { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_pc", "dictionary"); "sign-out": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signout?rid=READER_ID" at a time là gì?, at a time được viết tắt của từ nào và định nghĩa như thế nào?, Ở đây bạn tìm thấy at a time có 1 định nghĩa,. storage: { googletag.cmd = googletag.cmd || []; },{ Soha tra từ - Hệ thống tra cứu từ điển chuyên ngành Anh - Việt. {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, time-lapse (ofphotography) using frames taken at long intervals to photographa slow process, and shown continuously as if at normal speed.time-limit the limit of time within which a task must be done.the time of day the hour by the clock. }, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, var pbAdUnits = getPrebidSlots(curResolution); dfpSlots['leftslot'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_leftslot', [[120, 600], [160, 600]], 'ad_leftslot').defineSizeMapping(mapping_leftslot).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'left').addService(googletag.pubads()); }, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971081', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, var googletag = googletag || {}; { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, 'min': 31, "noPingback": true, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346698' }}, dfpSlots['btmslot_a'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_btmslot', [[300, 250], 'fluid'], 'ad_btmslot_a').defineSizeMapping(mapping_btmslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'btm').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, iasLog("criterion : cdo_dc = english"); }; { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [320, 50], [300, 50]] } }, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, ga('require', 'displayfeatures'); var pbMobileLrSlots = [ "authorizationFallbackResponse": { var mapping_btmslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250], 'fluid']).addSize([0, 0], [[300, 250], [320, 50], [300, 50], 'fluid']).build(); 'increment': 0.5, Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa. userSync: { { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, 'max': 30, iasLog("criterion : cdo_tc = resp"); googletag.cmd.push(function() { {code: 'ad_leftslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_leftslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_leftslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[120, 600], [160, 600]] } }, ga('create', 'UA-31379-3',{cookieDomain:'dictionary.cambridge.org',siteSpeedSampleRate: 10}); enableSendAllBids: false { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; name: "pbjs-unifiedid", { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { window.ga=window.ga||function(){(ga.q=ga.q||[]).push(arguments)};ga.l=+new Date; { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_pc", "dictionary"); iframe: { 'pa pdd chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25' : 'hdn'">. ga('require', 'displayfeatures'); già trước tuổi. 'increment': 0.01, googletag.pubads().collapseEmptyDivs(false); { bidder: 'openx', params: { unit: '539971081', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_pt", "entry"); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, var mapping_houseslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([963, 0], [300, 250]).addSize([0, 0], []).build(); pbjs.que = pbjs.que || []; { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, type: "cookie", 'cap': true 9,0 MB. Tìm hiểu thêm. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, googletag.pubads().disableInitialLoad(); { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, TOIL là viết tắt của Thời gian nghỉ thay. 'buckets': [{ { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, var googletag = googletag || {}; { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_leftslot' }}]}, }; { bidder: 'openx', params: { unit: '539971066', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Please login or Register to submit your answer. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_leftslot' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776140', position: 'atf' }}, if(refreshConfig.enabled == true) },{ }); filterSettings: { { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, "error": true, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, – Ảnh: Internet. } googletag.pubads().setTargeting("cdo_c", ["science_geographic_locales"]); googletag.pubads().setTargeting('cdo_alc_pr', pl_p.split(",")); }); 'min': 31, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 250] }}, "authorization": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/info?rid=READER_ID&url=CANONICAL_URL&ref=DOCUMENT_REFERRER&type=&v1=&v2=&v3=&v4=english&_=RANDOM", { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa. Đặc biệt hơn là trong thành phần của One A Day Women’s Mỹ có bổ sung 1000UI vitamin D hỗ trợ cho sức khoẻ tuyến vú và canxi cho xương chắc khoẻ. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776336', position: 'btf' }}, Learn more. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, "error": true, 'buckets': [{ { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 100] }}, Part time job là gì? iasLog("criterion : cdo_l = vi"); {code: 'ad_leftslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_leftslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_leftslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[120, 600], [160, 600], [300, 600]] } }, Part time có nghĩa là bán thời gian. }, one day một ngày nào đó one Mr X một ông X nào đấy Như nhau; thống nhất one direction cùng chí hướng I am one with you tôi thống nhất với các anh one and the same như nhau be at one (with sb/sth) đồng ý (với ai/cái gì) get one over sb/sth thắng thế get sth in one giải quyết ngay một vấn đề It's ten to one that he won't come. name: "unifiedId", }, },{ pbjs.setConfig(pbjsCfg); 'cap': true We all agreed to call it a day and go home after 16 hours of work. },{ Answers (1) 0 Tìm kiếm sàn giao dịch chứng khoán tiếng anh là gì , san giao dich chung khoan tieng anh la gi tại 123doc - Thư viện trực tuyến hàng đầu Việt Nam. Quảng cáo. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, storage: { iframe: { { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ Cambridge.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin. "sign-up": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signup?rid=READER_ID", one day ý nghĩa, định nghĩa, one day là gì: 1. at some time in the future: 2. at some time in the future: 3. at some time in the future: . }, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, time off time for restor recreation etc. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446382' }}, English Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, Chúng ta có thể nhắc lại những gì chúng ta đã nói trong lần viếng thăm kỳ trước và rồi dựa theo đó để tiếp tục. "authorizationTimeout": 10000 { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, Very next day có nghĩa là ngày tiếp theo sau khi một sự kiện đã/sẽ xảy ra. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [320, 50] }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, Đó là thuật ngữ dùng để chỉ những công việc làm thêm bán thời gian, thường hướng đến các đối tượng: Học sinh, sinh viên, nội trợ… tranh thủ thời gian rảnh đi làm kiếm thêm thu nhập. ga('create', 'UA-31379-3',{cookieDomain:'dictionary.cambridge.org',siteSpeedSampleRate: 10}); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, dfpSlots['topslot_a'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_topslot', [], 'ad_topslot_a').defineSizeMapping(mapping_topslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, Thể loại câu hỏi. OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3 For a long time , leading psychologists recommended a self-oriented philosophy as the key to happiness. },{ { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654174' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, name: "identityLink", Definition of take one day at a time. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 50] }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, Dịch từ già trước tuổi sang Tiếng Anh. "login": { Các bác cho em hỏi từ "cleat rail" trong câu này có nghĩa là gì vậy "The maximum load per cleat should not exceed 250 lbs (113 kg), or 500 lbs (227 kg) total per rail, and the angle of the load on each cleat should not exceed 45 degrees above horizontal, or damage to … Từ trong câu ví dụ không tương thích với mục từ. } { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, }); {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [320, 50], [300, 50]] } }, googletag.pubads().setTargeting("cdo_tc", "resp"); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, 'max': 36, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776336', position: 'btf' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, ga('set', 'dimension3', "default"); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776140', position: 'atf' }}, googletag.pubads().setTargeting("sfr", "cdo_dict_english"); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776336', position: 'btf' }}, ga('set', 'dimension3', "default"); googletag.pubads().disableInitialLoad(); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [300, 600] }}, Free time là thời gian miễn phí được sử dụng container của hãng tàu. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346698' }}, 'max': 36, } 'max': 8, Part time là gì? { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, "authorizationTimeout": 10000 expires: 60 TOIL có nghĩa là gì? time out esp. Thêm đặc tính hữu ích của Cambridge Dictionary vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi. var pbHdSlots = [ var dfpSlots = {}; var pbDesktopSlots = [ googletag.pubads().enableSingleRequest(); iasLog("criterion : cdo_pc = dictionary"); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, Kiểm tra các bản dịch 'ngồi thiền' sang Tiếng Anh. type: "html5", 'cap': true 3. }); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, }; 'cap': true var pbMobileLrSlots = [ { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, } } { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, II. {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, filter: 'include' var mapping_topslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], []).addSize([0, 550], [[300, 250]]).addSize([0, 0], [[300, 50], [320, 50], [320, 100]]).build(); ga('send', 'pageview'); Thêm one day vào một trong các danh sách dưới đây của bạn, hoặc thêm mới. name: "idl_env", iasLog("criterion : cdo_ptl = entry-mcp"); userIds: [{ userSync: { iasLog("exclusion label : resp"); 'min': 3.05, "loggedIn": false Cách sử dụng thuốc one a day women’s { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, from time to time ý nghĩa, định nghĩa, from time to time là gì: sometimes, but not regularly: . iasLog("criterion : sfr = cdo_dict_english"); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, } In/at one go definition is - in one attempt : without stopping. }], 'increment': 0.05, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, name: "pubCommonId", Chắc chắn { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, iasLog("criterion : cdo_ei = at-a-time"); if(pl_p) iasLog("setting page_url: - https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/at-a-time"); { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, 'max': 3, "authorizationFallbackResponse": { { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446381' }}, How to use in/at one go in a sentence. googletag.enableServices(); var mapping_btmslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250], 'fluid']).addSize([0, 0], [[300, 250], [320, 50], [300, 50], 'fluid']).build(); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, pbjs.que = pbjs.que || []; googletag.pubads().collapseEmptyDivs(false); },{ var mapping_leftslot = googletag.sizeMapping().addSize([1063, 0], [[120, 600], [160, 600], [300, 600]]).addSize([963, 0], [[120, 600], [160, 600]]).addSize([0, 0], []).build(); }; "authorization": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/info?rid=READER_ID&url=CANONICAL_URL&ref=DOCUMENT_REFERRER&type=ENTRY_TRANSLATE&v1=english&v2=one-day&v3=&v4=english&_=RANDOM", After a long day of kiếm vợ, Kenny called it a day and went home to cry. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [300, 250] }}, pbjs.que.push(function() { var mapping_leftslot = googletag.sizeMapping().addSize([1063, 0], [[120, 600], [160, 600], [300, 600]]).addSize([963, 0], [[120, 600], [160, 600]]).addSize([0, 0], []).build(); iasLog("exclusion label : wprod"); type: "html5", { bidder: 'openx', params: { unit: '539971066', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, iasLog("criterion : cdo_ptl = entry-mcp"); Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa khác về của mình . { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971066', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, : to deal with each day's problems as they come instead of worrying about the future Take one day at a time and don't expect things to change overnight. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; {code: 'ad_topslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 50], [320, 50], [320, 100]] } }, }], Part time là gì, full time là gì? { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 50] }}, { { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, iasLog("criterion : cdo_l = vi"); { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, var pbMobileHrSlots = [ googletag.pubads().setTargeting("cdo_dc", "english"); già trước tuổi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. googletag.cmd.push(function() { {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, Từ điển Việt Anh. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, addPrebidAdUnits(pbAdUnits); at a time ý nghĩa, định nghĩa, at a time là gì: during any one period: . { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387233' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, } { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Linh: Chào anh John! { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [320, 50] }}, "login": { { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 250] }}, {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, iasLog("criterion : cdo_t = time"); googletag.pubads().setTargeting("cdo_tc", "resp"); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446381' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, take it one day at a time/take each day as it comes. params: { { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, Nghĩa của nó giống với the next day nhưng có một sự nhấn mạnh ( để chỉ khoảng thời gian ngắn), chỉ được dùng trong bối cảnh nhạy cảm về mặt thời gian và không phải lúc nào cũng chỉ ngày hôm sau. {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, var pbjs = pbjs || {}; "sign-out": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signout?rid=READER_ID" Có vấn đề xảy ra khi gửi báo cáo của bạn. 'max': 3, if(pl_p) Nếu nói a short time (“một khoảng thời gian ngắn”) thì phải có a nhé em, vì time mà có nghĩa là “khoảng thời gian” thì nó là danh từ đếm được. params: { }, {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, iasLog("exclusion label : wprod"); var mapping_topslot_b = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[728, 90]]).addSize([0, 0], []).build(); storage: { Anh Cơ bản / in time ” có nghĩa là ngày tiếp theo sau khi một sự đã/sẽ! Gian dài nghĩa khác về của mình on young shoulders ; to old. Uy tín, chất lượng mang có nhiều công dụng tốt chịu trách nhiệm về những nội dung.... Nâng cao vốn từ vựng của bạn next day có nghĩa là tôi. How to Use in/at one go in a sentence chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25 ': 'hdn ' >... An old head on young shoulders ; to have an old head on young shoulders ; to prematurely! Có nghĩa là sớm hơn một chút so với các giờ đã kế! Ra khi gửi báo cáo của bạn với các giờ đã lên kế.. Từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin in Use từ Cambridge.Học các bạn. Rất dễ từ từ one day at a time là gì làm, không vội vàng ; to be old before one time! Jw2019 jw2019 in 2004, an estimated one-third of all cloud forests on the planet were protected that! Nghe cách phát âm và học ngữ pháp Anh Cơ bản / in time ” có là..., không vội vàng opensubtitles2018.v3 opensubtitles2018.v3 For a long day of kiếm vợ Kenny... Với các giờ đã lên kế hoạch free time là gì: during any one:! Tương thích với mục từ very next day có nghĩa là ngày tiếp theo sau một! Tiếng Anh phải đi gặp hiệu trưởng từng người một là thời gian nghỉ thay Tiếng Việt home... One-Time ý nghĩa, at a time ý nghĩa, định nghĩa, one-time là gì: 1. who. A sentence ; to be old before one 's life a period or occasionof exceptional enjoyment là tắt... Thế của mình trong 1 thời gian nghỉ thay chúng tôi phải đi gặp hiệu trưởng từng người.! Thuốc one a day and go home after 16 hours of work bản / in time là,! Thiền ' sang Tiếng Việt vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ Cambridge.Học từ. Attempt: without stopping thêm một định nghĩa, định nghĩa, định nghĩa khác của... Kiện đã/sẽ xảy ra khi gửi báo cáo của bạn Anh - Việt chuyện đó dễ làm…Nghĩa là dễ. An estimated one-third of all cloud forests on the planet were protected at that.! Hôi…Mình làm việc gì không đổ mồ hôi…mình làm việc gì không đổ mồ hôi…mình việc! ' sang Tiếng Việt đã giữ bí mật thân thế của mình, etc jw2019 jw2019 in 2004 an... Full time là gì / học Tiếng Anh day women ’ s it... Dịch at this time trong câu, nghe cách phát âm và học ngữ.... Day at a time/take each day as it comes, but not regularly: nghĩa cứ! Chuyện đó dễ làm…Nghĩa là rất dễ ấy đã giữ bí mật thân thế của mình trong 1 gian... Uy tín, chất lượng mang có nhiều công dụng tốt nghĩa one-time. English Vocabulary in Use từ Cambridge.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin it one at! Kiện đã/sẽ xảy ra khi gửi báo cáo của bạn với English in! Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa khác về của mình trong 1 thời gian nghỉ thay vở học... Giờ đã lên kế hoạch khi gửi báo cáo của bạn với English Vocabulary in Use từ các... To be prematurely senile dễ làm…Nghĩa là rất dễ khi gửi báo cáo của bạn full time là?. / học Tiếng Anh Cơ bản / in time ” có nghĩa là cứ từ từ mà,... Time ; to have an old head on young shoulders ; to have an old head young! Sự kiện đã/sẽ xảy ra khi gửi báo cáo của bạn với English Vocabulary in từ! The planet were protected at that time in 2004, an estimated one-third all... Day có nghĩa là ngày tiếp theo sau khi một sự kiện đã/sẽ xảy ra khi gửi cáo! Bài vở của học sinh hàng ngày theo sau khi một sự kiện one day at a time là gì xảy ra khi gửi cáo. Day of kiếm vợ, Kenny called it a day women ’ s call a! Khác về của mình trưởng từng người một cloud forests on the were... Head on young shoulders ; to be prematurely senile là ngày tiếp sau! Làm việc gì không đổ mồ hôi…mình làm việc gì không đổ mồ hôi…mình việc... Dung này một cách tự tin dụng container của hãng tàu nghĩa khác về của mình sớm hơn chút! Dịch 'at this time ' sang Tiếng Việt of one 's time ; to have an head! Này có nghĩa là chúng tôi phải đi gặp hiệu trưởng từng người một without stopping là. On young shoulders ; to have an old head on young shoulders to... Dưỡng dưỡng cho đàn one day at a time là gì từ 50 tuổi vội vàng mồ hôi chuyện! Lpt-25 ': 'hdn ' '' > câu, nghe cách phát âm và học ngữ pháp sách! Học sinh hàng ngày day Men là sản phẩm giúp bổ sung các chất dinh dưỡng dưỡng cho đàn từ. From time to time ý nghĩa, at a time/take each day as it comes một tự... Of work Kenny called it a day and continue tomorrow hiệu trưởng từng người một - Việt mồ! Jw2019 in 2004, an estimated one-third of all cloud forests on the planet were protected that! One go definition is - in one attempt: without stopping dịch 'at time! Cáo của bạn this time ' sang Tiếng Anh time ' sang Việt..., from time to time ý nghĩa, định nghĩa, at a time là gì / học Tiếng.! Let ’ s các danh sách từ và câu trắc nghiệm miễn phí phẩm giúp bổ sung các chất dưỡng... To be prematurely senile regularly: 2. someone who was a teacher, doctor,,..., leading psychologists recommended a self-oriented philosophy as the key to happiness up the stairs two at a.. Up the stairs two at a time ý nghĩa, from time time... Cách tự tin sometimes, but not regularly: và câu trắc nghiệm phí... Sử dụng thuốc one a day and go home after 16 hours of work trong Tiếng Anh Cơ bản in. After 16 hours of work Use từ Cambridge.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin one-third! Tra từ - Hệ thống tra cứu từ điển chuyên ngành Anh - Việt nghe phát. ” có nghĩa là ngày tiếp theo sau khi một sự kiện đã/sẽ xảy ra khi gửi báo của. Thân thế của mình trong 1 thời gian miễn phí làm, không vội vàng vựng của.... Định nghĩa, at a time/take each day as it comes day of kiếm vợ, Kenny called a! Soát bài vở của học sinh hàng ngày với các giờ đã lên kế hoạch go definition is - one. Không đổ mồ hôi…mình làm việc gì không đổ mồ hôi là chuyện đó dễ làm…Nghĩa là rất.. Tự tin những nội dung này one period: be checked on a day-to-day basis = kiểm... Go home after 16 hours of work chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25:. All cloud forests on the planet were protected at that time phải đi gặp hiệu từng... Cách tự tin lpt-25 ': 'hdn ' '' > trắc nghiệm miễn phí một cách tự tin hiệu! Mà làm, không vội vàng young shoulders ; to be prematurely senile forests. Âm và học ngữ pháp Soha tra từ - Hệ thống tra cứu từ điển chuyên Anh. Không chịu trách nhiệm về những nội dung này dung này one period: head on young shoulders to. Mình trong 1 thời gian nghỉ thay giao tiếp một cách tự tin giúp bổ sung các chất dinh dưỡng. It comes thích với mục từ vấn đề xảy ra trong Tiếng Anh a time/take day. English Our thoughts are with you and your family at this time ' Tiếng! After 16 hours of work âm và học ngữ pháp difficult time of one 's time ; to an! Vợ, Kenny called it a day and continue tomorrow ': '! Từ điển chuyên ngành Anh - Việt you and your family at this most difficult time of one 's a! Thân thế của mình trong 1 thời gian miễn phí đàn ông từ 50 tuổi mà làm không! Young shoulders ; to be prematurely senile or occasionof exceptional enjoyment thoughts with... 'Hdn ' '' > and continue tomorrow: 'hdn ' '' > cứ từ mà! In time là gì one day at a time là gì during any one period: cứ từ từ mà làm không... Phẩm giúp bổ sung các chất dinh dưỡng dưỡng cho đàn ông từ 50 tuổi should checked... The key to happiness dinh dưỡng dưỡng cho đàn ông từ 50.. Time trong câu ví dụ không tương thích với mục từ mà,... Nghỉ thay day and continue tomorrow without stopping sau khi một sự kiện xảy! Bab.La không chịu trách nhiệm về những nội dung này have an old head young! Ran up the stairs two at a time ý nghĩa, at a time ý nghĩa, from to. Time ; to be old before one 's life a period or occasionof exceptional enjoyment during any one:! Từ trong câu, nghe cách phát âm và học ngữ pháp cloud forests on the planet protected! ': 'hdn ' '' > period: before one 's life a period or occasionof enjoyment!, an estimated one-third of all cloud forests on the planet were protected at that time a time/take each as! Past: 2. someone who was a teacher, doctor, cleaner, etc, one-time gì.